قوانين و مقررات :

1 . استفاده کنندگان از خدمات اين سايت نبايست هيچکدام از خدمات ارائه شده را در جهت اهداف منافی با قوانين اجتماعی ، سياسی ، مذهبی و فرهنگی کشور جمهوری اسلامی ایران استفاده نمايند . ضمنا تمامی تخلفاتی که از طريق خدمات اين شرکت توسط کاربران انجام پذيرد متوجه آنان بوده و شرکت عصر ارتباطات هرگونه مسئوليتی را از خود سلب می نمايد .

2 . آشنايي ابتدايي مشتريان نسبت به خدمات ارائه شده الزامی است ، چرا که عموما نارضايتی مشتريان از خدمات اين شرکت ناشی از نا آشنايي آنان نسبت به اين نوع سرويسها بوده است . در غير اين صورت قبل از خريد پيشنهاد ميشود حتما با بخش مشاوره و آموزش شرکت ارتباط برقرار نمايند .   

3. هاست و دومين هاي شامل اطلاعات ناقض مقررات فوق سريعا مسدود شده و وجه دريافت شده هنگام قرارداد پس از طی مراحل مسترد خواهد گرديد .

4 . شرکت عصر ارتباطات متعهد ميشود که سلامت ، بروز رسانی و پشتيبانی  سرويسهای هاست و دومين را بر عهده بگيرد . تحريم ، آشوب ، شورش های اجتماعی داخلی و خارجی ، تخريب غير مترقبه سرورها و موارد تصادفی ديگر شامل اين قرارداد نمی باشند .

5 . به دليل تحريمهای سياسی احتمال باطل شدن کارتهای اعتباری ولو در حد بسيار پايين وجود دارد . شرکت عصر ارتباطات به دليل محدوديت موجود تضمين صد در صد در ارتباط با استرداد اعتبار کارتهای مذکور به صورت ريالی ارائه نمی دهد ولی متضمن می گردد که در صورت امکان از ضرر و زيانهای احتمالی پيش گيری نمايد .

6. با وجود اینکه ویزا کارتهای ارائه شده توسط ما تا تاریخ انقضا اعتبار دارند از نگه داشتن اعتبار کارتها بیش از 1-2 ماه پرهیز کنید و همیشه سعی کنید به میزان نیاز 1-2 ماهه خود کارت تهیه کنید. شرکت ما پس از 1 ماه از صدور کارت و در موارد استثنائی بنابر توافق قبلی حداکثر پس از 2 ماه مسئولیتی در قبال تحریم های احتمالی را نمی پذیرد ولی پشتیبانی تا پایان تاریخ انقضا را قبول می کند.

7.هر گونه عواقب ناشی از سواستفاده از ویزاکارت ها از جمله انجام عملیات متقلبانه، استفاده از کارت در فعالیت های غیر قانونی، استفاده مکرر با اطلاعات غلط، استفاده به نامی غیر از نام دارنده کارت، استفاده از کارت به عنوان حساب بانکی و یا ابزار دریافت پول، گرفتن موجودی از غیر طریق اعلام شده، و هر موردی که از سمت بانک مشکوک و حساسیت برانگیز تشخیص داده شود، متوجه خریدار بوده و شرکت ما هیچ مسئولیتی در این قبال نمی پذیرد و خود را دارای حق جهت استیفاء حقوق از دست رفته می داند.

8 . عرضه دوباره خدمات اين شرکت به عنوان واسطه و موارد مشابه بلا اشکال بوده ولی اگر به نحوی باشد که مشکلاتی از قبيل بدنامی ، خدشه به اعتبار شرکت و يا عدول از مقررات تلقی شود شرکت خود را دربازپس گيری حقوق از دست رفته محق ميداند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | Terms | FAQ | Contact Us

Copyright Asr-e-Ertebatat Inc. All Right Reserved.