شماره حسابهای شرکت جهت استفاده از خدمات سایت

1. شماره حساب سیبا (بانک ملی) : 0100574486009 به نام محمد احسان پشمینه آذر

شماره ملی کارت جهت انتقال از طریق خودپرداز : 2879-3424-9910-6037 به نام محمد احسان پشمینه آذر

 

2 . شماره حساب سامان : 1-167674-800-9601 به نام محمد احسان پشمینه آذر

شماره سامان کارت جهت انتقال از طریق خودپرداز : 3357-1166-8610-6219 به نام محمد احسان پشمینه آذر

 

3 . شماره حساب سپهر (بانک صادرات ایران) : 0205766777001 به نام محمد احسان پشمینه آذر

شماره سپهر کارت جهت انتقال از طریق خودپرداز : 0996-5229-6910-6037  به نام محمد احسان پشمینه آذر

 

4 . شماره حساب متمرکز ملت : 1454042336 به نام محمد احسان پشمینه آذر

شماره ملت کارت جهت انتقال از طریق خودپرداز : 3460-0329-3379-6104 به نام محمد احسان پشمینه آذر

 

5. پرداخت آن لاین توسط کارت های عضو شبکه شتاب از طریق لینک زیر:

online.nilopar.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل آگهی شما

با ما تماس بگيريد

 

Home | Terms | FAQ | Contact Us

Copyright Asr-e-Ertebatat Inc. All Right Reserved.